Личаківський район м. Львова. ДНЗ № 88

 

Навчальний процес

   Дошкільний навчальний заклад №88 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.

   Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ «Метелик» здійснюється  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», вимог Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений  старт».

   Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31травня наступного року

   З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

   Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Чітко визначена мета планування та методичні орієнтири допомагають поступово ефективно організувати діяльність дошкільників.  У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей:

- спеціально організована навчальна діяльність (заняття);

- ігри;

- самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.);

 - індивідуальна робота;          

 - спостереження;

 - екскурсії;

 - свята та розваги;

 - гуртки  

     

     Під час складання розкладу занять враховується їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчиків).

   Заняття можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

   Педагоги поєднують вербальні, наочні і практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності. Дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створених ними розвивальних середовищах, мали вільний доступ до всіх його складових, самостійно діяли в них, додержуючись норм та правил перебування в різних осередках. Вихователі забезпечують емоційний комфорт дітей, створюють сприятливі умови для їх психічного і фізичного розвитку.

   Педагоги вікових груп здійснюють систематичний підхід до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

    Упродовж всього дня організовуються різні види ігор з урахуванням їх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей. Самостійна діяльність дітей організується щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою спрямованістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька…) та поступово залучаються до участі в них всі діти групи.  Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з вихованцями у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок…) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми.

Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу. Гурткові заняття (іноземна мова, хореографія) проводяться в другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2 рази на тиждень.

Пріоритетним напрямком роботи залишається збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.