Личаківський район м. Львова. ДНЗ № 88

 

Сторінка вчителя-дефектолога

 

 

 

 

 

 

 

Софія Олегівна Кравченковчитель-дефектолог групи компенсуючого типу для дітей із затримкою психічного розвитку. Проводить індивідуальну та підгрупову корекційно-навчальну роботу з розвитку основних психічних процесів, сенсорного виховання, формування звукової культури мовлення, розвитку дрібної та загальної моторики.

 

 

 

 

               

Основні напрями роботи вчителя-дефектолога:
- установлення контакту з дитиною;
- розвиток пізнавальної сфери (формування уявлень про себе та оточення,
  формування навичок самообслуговування, розвиток просторових понять;)
-збагачення сенсорного досвіду за допомогою зорових, слухових, дотикових          відчуттів;
- розвиток сприймання, мислення, уваги, уяви, пам’яті;
- формування мовленнєвої компетентності дитини;

 

Освітній процес у групі для дітей із ЗПР здійснюється на основі програми «Українське дошкілля» включаючи елементи «Програми розвитку дітей з розумовою відсталістю». У роботі використовуються елементи методики   М. Монтесорі, елементи хромотерапії, казкотерапії, музикотерапії.

 

Вчителем-дефектологом є фахівець, який займається вивченням, навчанням, вихованням та соціалізацією дітей, що мають порушення у своєму розвитку.

Функції, які виконує вчитель-дефектолог в дошкільному закладі:

v проводить повне і детальне обстеження кожної дитини, з метою виявлення особливостей її мовного, пізнавального і соціального розвитку, в процесі якого визначає здібності дитини до навчання та ігрової діяльності. Це допомагає організувати роботу з дитиною так, щоб максимально компенсувати та виправити виявлені недоліки розвитку;

v підвищує пізнавальну активність дітей і при цьому розвиває основні психічні процеси, такі як сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява;

v розвиває комунікативні здібності дітей;

v сприяє формуванню ігрових навичок, адже гра є провідним видом діяльності у дошкільному віці.

Зміст роботи вчителя-дефектолога підбирається з урахуванням особливостей кожної дитини. Однак існують і загальні напрями роботи:

v пізнавальний розвиток (ознайомлення дітей з предметами та явищами навколишнього світу);

v логіко-математичний розвиток;

v мовленнєвий розвиток (розвиток фонематичних процесів, слухової уваги, розвиток активного словника, удосконалення лексичних та граматичних засобів мови, розвиток зв'язного мовлення);

v розвиток психічних процесів (сприймання, уваги, пам'яті, мислення, уяви), інтелектуальних здібностей через організацію ігрової діяльності;

v розвиток та вдосконалення моторних функцій (дрібної, загальної, артикуляційної);

v засвоєння сенсорних еталонів;

v формуванняя необхідного рівня емоційно-вольової та соціальної зрілості;

v навчання елементам грамоти (існує, так званий, добукварний період, який потрібно пройти всім дітям перед тим, як почати вивчати букви. У цей період діти вчаться розрізняти звуки на слух, послідовність звуків у слові, що сприяє засвоєнню дитиною навичок читання та письма)

Звичайно, не всі діти потребують допомоги дефектолога. Однак дітям з порушенням психічного, психомоторного і сенсорного розвитку, дефектолог у дитячому садку просто необхідний. Але батькам слід пам'ятати, що велику частину часу дитина проводить не в дитячому садку, а в родині. Тому одні заняття дефектолога з дитиною не дадуть такого результату, який можна отримати при тривалій і цілеспрямованій роботі фахівця спільно з батьками.

Крім занять з дитиною дефектолог в дитячому садку проводить консультування батьків, під час якого батьки навчаються необхідним прийомам виховання і навчання своєї дитини. Так що, дорогі батьки, знайте, що дефектолог може зробити багато для розвитку Вашої дитини, але він не зможе замінити йому Вас у повсякденному житті.

Подякою за Ваше терпіння, турботу і любов буде щаслива посмішка Вашої дитини!